Powrót do strony głównej
      
Szczegółowa liczba godzin w GIM


Ilość godzin lekcyjnych w poszczególnych klasach

Klasy I - III Gimnazjum
Przedmiot Klasa IIKlasa III
Język polski 55
Język angielski 55
Język niemiecki 33
Historia 22
WOS 11
Matematyka 55
Biologia 12
Chemia 12
Fizyka 12
Geografia 21
Informatyka 11
Plastyka 01
Muzyka 10
Wychowanie fizyczne 44
Zajęcia na basenie 11
Zajęcia artystyczne 10
Zajęcia techniczne 10
Edukacja dla bezpieczeństwa 01
Religia 22
Godzina wychowawcza 11
RAZEM: 3839


W klasie III obowiązkowo prowadzone są zajęcia przygotowujące do egzaminu po gimnazjum w wymiarze 1 godziny tygodniowo.

Poniżej prezentujemy plany nauczania na lata 2016 – 2019.
Plan nauczania – klasy I – III gimnazjum