Powrót do strony głównej
      
Szczegółowa liczba godzin w SP


Ilość godzin lekcyjnych w poszczególnych klasach

Klasy 0 - III
PrzedmiotKlasa 0Klasa IKlasa IIKlasa III
Edukacja wczesnoszkolna19171717
Język angielski5555
Język niemiecki0111
Edukacja plastyczna1111
Edukacja muzyczna1111
Zajęcia komputerowe1112
Religia1222
Rytmika1111
Wychowanie fizyczne1111
Gimnastyka korekcyjna1111
Zajęcia na basenie1111
Zajęcia logopedyczne2000
Kreatywność1000
RAZEM:35323232


Klasy IV - VI
PrzedmiotKlasa IVKlasa VKlasa VI
Język polski655
Język angielski555
Język niemiecki333
Historia222
Przyroda333
Matematyka555
Elementy geografii111
Edukacja plastyczna111
Edukacja muzyczna111
Zajęcia techniczne110
Zajęcia komputerowe 111
Gimnastyka korekcyjna111
Wychowanie fizyczne222
Taniec111
Zajęcia na basenie111
Religia222
Godzina wychowawcza111
RAZEM:373635


W klasie VI obowiązkowo prowadzone są zajęcia przygotowujące do Sprawdzianu po klasie VI w wymiarze jednej godziny tygodniowo.

Poniżej prezentujemy plany nauczania na lata 2016 – 2019.
Plan nauczania – klasy 1 – 3 szkoły podstawowej
Plan nauczania – klasy 4 – 6 szkoły podstawowej