Powrót do strony głównej
      
Użyteczne informacje


Dyrektor szkoły mgr Kazimierz Budnik
godziny do dyspozycji rodziców:
poniedziałek 15.30 – 16.30
wtorek 15.00 – 16.00
piątek 15.00 – 16.00
Zastępca Dyr. szkoły mgr Beata Mosz
godziny do dyspozycji rodziców:
poniedziałek 8.00 – 8.45
czwartek 8.00 - 8.45
Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku 7.30-15.30
pani Halina Masłyk-Samitowska - księgowa
pani Edyta Świerk - sekretarka
tel. (012) 658 44 72
Nr konta szkoły: 35 1910 1048 3603 9544 1121 0001
Samodzielne Koło Terenowe nr 43
Społecznego Towarzystwa Oświatowego
w Krakowie
Zarząd:
Prezes: Tomasz Tuteja
V-ce Prezes: Tadeusz Pawlik
Sekretarz/Skarbnik: Agnieszka Mętel

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Iwona Żółcińska
Agnieszka Zawadzka
Aneta Wojciechowska
Skład Samorządu Uczniowskiego Rok szkolny 2017/2018 w ZSS nr 5 STO Przewodnicząca – Julia Szafarowicz – klasa III gimnazjum
I zastępca przewodniczącego - Aleksandra Kardas – klasa III gimnazjum
II zastępca przewodniczącego - Patryk Górski – klasa II gimnazjum
Członkowie:
Hanna Nowak – klasa II gimnazjum
Jakub Pawlik – Mazowko – klasa VI
Maksymilian Kołek – klasa IV
Maksymilian Bodzioch – Bryła – klasa IV
Biblioteka Książki można wypożyczać:
Poniedziałek – Piątek - w godzinach 13.05 - 13.30 (długa przerwa)
oraz:
Poniedziałek - 10.35 - 11.20
Wtorek – 9.40 – 10.25
Środa - 10.35 - 11.20
Czwartek - 10.35 - 11.20
Dyżyr Psychologa Poniedziałek: 7.30 - 15.30
Środa: 7.45 - 15.00
Logopeda Dyżur dla Rodziców:
Czwartek: 16.30 - 17.00