Powrót do strony głównej
      
Pracownia komputerowa - EFS


W czerwcu 2008 roku szkoła otrzymała pracownię komputerową współfinansowaną
z Europejskiego Funduszu Społecznego, jest ona wyposażona w:

 • Stanowiska komputerowe dla uczniów (jednostka centralna z monitorem)
  wraz z oprogramowaniem: 10 sztuk
 • Serwer dla pracowni wraz z monitorem i systemem sieciowym: 1 sztuka
 • Drukarka sieciowa: 1 sztuka
 • Skaner: 1 sztuka
 • Wideoprojektor: 1 sztuka
 • Komputer przenośny: 1 sztuka


Dzięki posiadanej bazie szkoła może optymalnie realizować następujące zadania:
 • umożliwienie realizacji zadań szkoły wynikających z nauczania informatyki i innych przedmiotów,
 • przygotowanie uczniów do życia w globalnym społeczeństwie informacji,
 • stworzenie możliwości pomocy w integrowaniu uczniów,
 • wyrównywanie szans edukacyjnych i podniesienie jakości edukacji,
 • stworzenie możliwości wykorzystania pracowni dla potrzeb uczniów i działań w środowisku lokalnym,
 • promowanie wykorzystania technologii informacyjnej w nauczaniu innych przedmiotów w różnych wariantach organizacyjnych (lekcje w pracowni komputerowej, lekcje poza pracownią z wykorzystaniem komputera przenośnego i projektora),
 • usprawnienie komunikacji w systemie oświaty, 
 • umożliwienie uczniom, nauczycielom dostępu do Internetu.

Nauczcyiele mają również możliwość prowadzenia zajęć poza pracownią
z wykorzystaniem wideoprojektora i komputera przenośnego.