Powrót do strony głównej
      
Zarządzenia Dyrektora szkoły


Zarządzenie nr 1/2018/2019
Dyrektora Społecznej Szkoły Podstawowej nr 5 STO
i Społecznego Gimnazjum nr 5 STO
w Krakowie
z dnia 3 września 2018 roku


Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2010r. Nr 186, poz. 1245) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej nr 5 STO i Społecznego Gimnazjum nr 5 STO w Krakowie w porozumieniu z Organem Prowadzącym szkoły ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019:

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 5 STO
2 listopada 2018r.
15, 16, 17 kwietnia 2019r
2 maja 2018r.

Społeczne Gimnazjum nr 5 STO
2 listopada 2018r.
15, 16, 17 kwietnia 2019r.
2 maja 2019r.

W wyżej wymienionych dniach szkoła zapewnia zajęcia wychowawczo – opiekuńcze dla uczniów po wcześniejszym zgłoszeniu ucznia przez Rodziców w sekretariacie szkoły.

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019 ustala się na dzień 21 czerwca 2019 roku.

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 3 września 2018 roku.
Zarządzenie nr 1/2017/2018
Dyrektora Społecznej Szkoły Podstawowej nr 5 STO
i Społecznego Gimnazjum nr 5 STO
w Krakowie
z dnia 1 września 2017 roku


Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2010r. Nr 186, poz. 1245) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej nr 5 STO i Społecznego Gimnazjum nr 5 STO w Krakowie w porozumieniu z Organem Prowadzącym szkoły ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018:

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 5 STO
30 kwietnia 2018r.
2 maja 2018r.
4 maja 2018r.
1 czerwca 2018r.

Społeczne Gimnazjum nr 5 STO
18, 19, 20 kwietnia 2018r.
30 kwietnia 2018r.
2 maja 2018r.
4 maja 2018r.
1 czerwca 2018r.

W wyżej wymienionych dniach szkoła zapewnia zajęcia wychowawczo – opiekuńcze dla uczniów po wcześniejszym zgłoszeniu ucznia przez Rodziców w sekretariacie szkoły.

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018 ustala się na dzień 22 czerwca 2018 roku.

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 4 września 2017 roku.
Zarządzenie nr 1/2016/2017
Dyrektora Społecznej Szkoły Podstawowej nr 5 STO
i Społecznego Gimnazjum nr 5 STO
w Krakowie
z dnia 2 września 2016 roku


Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2010r. Nr 186, poz. 1245)

Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej nr 5 STO i Społecznego Gimnazjum nr 5 STO w Krakowie w porozumieniu z Organem Prowadzącym szkoły ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2015/2016:

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 5 STO
31 października 2016r.
2 maja 2017r.
16 czerwca 2017r.

Społeczne Gimnazjum nr 5 STO
31 października 2016r.
19, 20, 21 kwietnia 2017r.
2 maja 2017r.
16 czerwca 2017r.

W wyżej wymienionych dniach szkoła zapewnia zajęcia wychowawczo – opiekuńcze dla uczniów po wcześniejszym zgłoszeniu ucznia przez Rodziców w sekretariacie szkoły.

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016 ustala się na dzień 23 czerwca 2017 roku.

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 2 września 2016 roku.